Pour

Om projektet

HDK, Göteborgs universitet

Det finns många produkter idag som skulle kunna vara lämpliga för nästan alla, men av olika skäl inte är det. En enkel produkt kan, genom alltför komplicerade funktioner göras oåtkomlig för många. Basfunktioner måste vara tydliga med otvetydig enkelhet. Men Basic Design behöver inte vara ful eller tråkig – Basic Design är design för alla.
Projektet Pour startade utifrån studier av vardagliga konflikter i livet med psykiska funktionshinder. När varje misstag är en katastrof, måste saker hållas på en enkel nivå. Termosen är en av många problemkällor och målet med projektet var att minimera alla källor till missförstånd.

 

Dessa bilder har renderats med en Keyshot-plugin i Creo Parametric, som möjliggör en levande session mellan CAD- och renderingsmiljöerna.

Projektdetaljer